Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo liên quan đến phương án khảo sát dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà

 
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4917 liên quan đến phương án khảo sát chi tiết dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.