Toàn cảnh quá trình xây dựng trang trại gió Ormonde

Trang trại gió ngoài khơi Ormonde được phát triển ở vùng biển Ireland, ngoài khơi Vương quốc Anh, trên một địa điểm lớn 8,7km². Được xây dựng bởi Vattenfall, trang trại gió 150MW Ormonde đã được hoàn thành vào tháng 8 năm 2011 và chính thức khánh thành vào tháng 2 năm 2012. Nó có khả năng cung cấp 500GWh hàng năm, đủ cung cấp cho khoảng 100.000 hộ gia đình ở Anh.

 

Nguồn: Vattenfall