Giàn công nghệ tích hợp ngoài khơi sản xuất khí hydro và ammoniac xanh đã được lên kế hoạch

Kế hoạch cho một giàn công nghệ tích hợp sản xuất điện gió kết hợp với khí hydro và amoniac xanh đã được công bố bởi một nhóm kỹ sư và nhà phát triển năng lượng tái tạo.

 

Tập đoàn Enterprize Energy và đối tác Tractebel Overdick cho biết, giàn công nghệ tích hợp theo mô hình sản phẩm năng lượng cộng (Energy-Plus) sẽ tiếp nhận năng lượng từ các tuabin gió ngoài khơi nhưng tạo ra nhiều sản phẩm năng lượng đầu ra, Enterprize Energy và đối tác Tractebel Overdick đã ký một biên bản ghi nhớ để tiến hành thiết kế mô hình nguyên mẫu.

Giàn công nghệ 400MW có thể truyền điện vào lưới điện, nhưng cũng sẽ tích hợp các máy điện phân tách nước biển để sản xuất khí hydro tái tạo vận chuyển vào bờ thông qua đường ống dẫn khí và tích hợp các công nghệ liên quan để sản xuất khí ammoniac; khí ammoniac có thể được thu gom hoặc lưu chứa bằng tàu chở khí hóa lỏng.

Chủ tịch Enterprize Energy, ông Ian Hatton cho biết các công ty có hình thức hoạt động giống như của ông – đang phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại các thị trường châu Á như Việt Nam và Đài Loan - sẽ cần nhiều phương án công nghệ mới ngoài các công nghệ tái tạo trên biển hiện có.

“Chúng tôi nhìn thấy tương lai của điện gió ngoài khơi như một công nghệ trụ cột sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt - không chỉ ở các sản phẩm năng lượng đầu ra đa dạng từ việc sử dụng điện gió tạo ra cho các sản phẩm năng lượng thay thế, mà còn đảm bảo rằng các lợi ích có thể được đảm bảo như nhau trong các thị trường mới để giúp thúc đẩy tăng trưởng bền vững và các cơ hội kinh tế mới rộng rãi hơn”, ông Ian Hatton phát biểu.

Andreas Rosponi, giám đốc điều hành tại Tractebel Overdick bổ sung: “Thông qua kinh nghiệm tích lũy lâu đời trong lĩnh vực phát triển năng lượng ngoài khơi và thiết kế công trình biển, chúng tôi nhận thấy rằng có một loạt các cơ hội công nghệ khác nhau vẫn đang xuất hiện. Bằng cách hợp tác với công ty tiên phong như Enterprize Energy, chúng tôi có thể bắt đầu thực hiện tham vọng phát triển các công nghệ mới cho các dự án gió ngoài khơi. ”

Sản xuất khí hydro xanh ngoài khơi không phụ thuộc vào hệ thống lưới điện được coi là một trong những yếu tố thay đổi chi phí tiềm năng lớn nhất đối với khí hydro sản xuất từ gió ngoài khơi, với hàng loạt các dự án khác nhau đang xem xét các phương án sản xuất trên giàn công nghệ hoặc trên các trụ tuabin gió riêng lẻ.