KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG PHAO NỔI FLIDAR, DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ THĂNG LONG WIND, NGOÀI KHƠI MŨI KÊ GÀ, TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 14/09/2022,  đại diện Tập đoàn Enterprize Energy đã làm việc với Đoàn kiểm tra gồm đại điện của  Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam về việc thực hiện Phương án bảo đảm an toàn hàng hải phục vụ thu thập số liệu gió và thủy triều bằng phao nổi (FLIDAR), Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind tại khu vực thiết lập phao nổi ngoài khơi Mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.
 

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động phao nổi FLIDAR tại vị trí thiết lập ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Kết luận của Đoàn kểm tra cho thấy Chủ đầu tư Enterprize Energy đã bố trí, thực hiện đầy đủ theo nội dung Phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được Cảng vụ Hàng hải Bình thuận phê duyệt. Để đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiểm môi trường tại khu vực, Chủ đầu tư luôn duy trì tình trạng hoạt động của phao nổi (FLIDAR) qua hệ thống vệ tinh INMARSAT, hệ thống AIS (24/24)…, đồng thời bố trí phương tiện điều tiết, cảnh giới hướng dẫn hàng hải tránh ảnh hưởng đến an toàn hàng hải cho tàu thuyền qua lại hoạt động tại khu vực.