KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG PHAO NỔI FLIDAR, DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ THĂNG LONG WIND, NGOÀI KHƠI MŨI KÊ GÀ, TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 25/04/2022, trên cơ sở thông báo từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tại văn bản số 311/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 20/04/2022, Tập đoàn Enterprize Energy cùng với nhà thầu dịch vụ trong nước – Công ty TNHH MTV DV khảo sát và công trình ngầm (PTSC GS) phối hợp với Đoàn công tác gồm đại điện của các đơn vị chức năng Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Bộ đội Biên phòng và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam tổ chức thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện Phương án bảo đảm an toàn hàng hải phục vụ thu thập số liệu gió và thủy triều bằng phao nổi (FLIDAR), Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind tại khu vực thiết lập phao nổi ngoài khơi Mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.

 
Đoàn công tác kiểm tra hoạt động phao nổi FLIDAR tại vị trí thiết lập ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận
 

Kết luận kiểm tra từ Đoàn công tác cho thấy Chủ đầu tư Enterprize Energy và nhà thầu PTSC GS đã bố trí, thực hiện đầy đủ theo nội dung Phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được Cảng vụ Hàng hải Bình thuận phê duyệt.

-          Tại thời điểm kiểm tra có 01 phao báo hiệu chuyên dùng (FLIDAR) có đặc tính phù hợp với phương án bảo đảm an toàn hàng hải trình duyệt, tình trạng đang hoạt động bình thường; có 01 phương tiện neo đậu gần khu vực phao (500m) để theo dõi hoạt động của phao nổi và thực hiện công tác trực điều tiết, cảnh giới hướng dẫn hàng hải, cảnh báo cho các tàu thuyền hoạt động qua lại gần khu vực pháo biết, né tránh đảm bảo an toàn.

-          Để tiếp tục đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ổ nhiểm môi trường tại khu vực, đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu luôn duy trì tình trạng hoạt động của phao nổi (FLIDAR), đồng thời bố trí phương tiện điều tiết, cảnh giới hướng dẫn hàng hải tránh ảnh hưởng đến an toàn hàng hải cho tàu thuyền qua lại hoạt động tại khu vực.

Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind nằm cách bờ biển Bình Thuận 20 km đến 60 km, có độ sâu mực nước khoảng 30 đến 55 mét. Dự án có có công suất dự kiến 3.400 MW, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 11,9 tỷ USD, phát điện trong giai đoạn 2025-2030.