Những cánh đồng điện gió lớn ở Việt Nam

 
Nhà máy điện ở Bạc Liêu, Phú Lạc - Bình Thuận... là nơi có những cánh đồng điện gió đang hoạt động ở Việt Nam.
 

 

Nguồn: Vnexpress