PHÁT HUY TỐI ĐA TIỀM NĂNG ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI, ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA


Theo dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) được Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ, đã nêu bật tiềm năng gió ngoài khơi của Việt Nam và xu thế phát triển mạnh mẽ trên thế giới về công nghệ, cạnh tranh vể giá của điện gió ngoài khơi so với các nguồn điện khác. Đảng và Chính phủ đã có các nghị quyết cụ thể về phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện gió ngoài khơi nói riêng. Vì vậy, đây là thời điểm rất cần các quyết sách cụ thể để biến tiềm năng gió ngoài khơi của Việt Nam thành hiện thực. 

 

Hình ảnh thiết kế giàn điện phân nước biển cho dự án Thăng Long Wind, công suất 400 MW

(nguồn: Thăng Long Wind)

 

Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nhập khẩu than và khí để sản xuất điện. Nghị quyết của Bộ Chính trị số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ quan điểm: “Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25-9-2020 về phát triển bền vững, trong đó mục tiêu số 7 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 có nội dung về bảo đảm an ninh năng lượng, cụ thể: "Bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người”. Lần đầu tiên tại Việt Nam, trong dự thảo Quy hoạch điện VIII, tiềm năng của năng lượng tái tạo nói chung, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió được đánh giá tổng thể, cụ thể là điện mặt trời (bao gồm điện mặt trời mặt đất, áp mái và trên mặt nước) có tiềm năng kỹ thuật là 280 GW, điện gió trên bờ có tiềm năng kỹ thuật khoảng 47 GW. Đặc biệt, theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), điện gió ngoài khơi có tiềm năng kỹ thuật khoảng 475 GW, còn theo báo cáo của Cơ quan năng lượng Đan Mạch (DEA) tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi khoảng 162 GW. Theo dự báo về nhu cầu điện, đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện của Việt Nam khoảng 140 GW và đến năm 2045 tăng lên khoảng 280 GW. Nếu có các giải pháp đồng bộ và lộ trình triển khai cụ thể, tích cực, các nguồn điện từ năng lượng tái tạo sẽ là cơ sở để bảo đảm thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

 

Thời gian vừa qua, nhiều dự án điện mặt trời, điện gió trên bờ và gần bờ đã được triển khai. Các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư cũng đã rút ra được kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách và cách thức triển khai đầu tư, vận hành. Việc triển khai các dự án điện gió ngoài khơi sẽ là yếu tố quyết định thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 2-10-2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW đã đặc biệt nhấn mạnh việc “Nghiên cứu xây dựng, đề xuất các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi xa bờ phù hợp với triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam”. Sự kết hợp giữa công nghệ và các nguồn tài chính xanh quốc tế với điều kiện gió biển, địa chất  biển, cơ sở vật chất của ngành dầu khí và gia công chế tạo trong nước là các yếu tố cơ bản bảo đảm cho thành công. Việc phát triển điện gió ngoài khơi không chỉ giải quyết vấn để thiếu điện của Việt Nam mà sẽ giải quyết các bài toán về giá mua bán điện theo xu thế giảm dần, bảo đảm tính linh hoạt của lưới điện thông qua hệ thống lưu trữ điện tích năng bằng khí tự nhiên (không phải khí khai thác từ nhiên liệu hóa thạch). Đặc biệt, công nghệ điện phân nước biển từ điện gió ngoài khơi tạo ra khí hi-đrô (H2 - Green Hydrogen) và a-mô-ni-ắc (NH3), thay thế việc nhập khí từ nhiên liệu hóa thạch, phục vụ cho các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, góp phần giảm chi phí đầu tư lưới điện thông qua các hình thức vận tải khí hóa lỏng. Mới đây, Đại sứ quán Vương quốc Anh, UBND tỉnh Bình Thuận, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã có nhiều văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Công thương tạo điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi và ưu tiên thí điểm phát triển dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind vì có đủ các điều kiện để được xem xét, cấp quyết định chủ trương đầu tư. Ban Kinh tế T.Ư cũng có ý kiến ủng hộ đề xuất này và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công thương nghiên cứu, xem xét kiến nghị của các cơ quan liên quan.

Trong tương lai, điện gió ngoài khơi sẽ góp phần đưa Việt Nam là quốc gia thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa (từ 50% trở lên)

 

 Thông tin về dự án Thăng Long Wind:

 

Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind ngoài khơi tỉnh Bình Thuận do Tập đoàn Enterprize Energy (Vương quốc Anh) là chủ đầu tư, có vị trí cách bờ biển Bình Thuận khoảng 20 – 50 km, độ sâu từ 20 đến 50 m, công suất lắp đặt dự kiến 3.400 MW, tổng mức đầu tư 11,9 tỷ USD. Giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành năm 2025, giai đoạn cuối hoàn thành năm 2030. Đây là dự án điện gió ngoài khơi mang tầm quốc tế đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện nay nhận được phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép khảo sát và Bộ Công thương hoàn thành thẩm định hồ sơ bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Ngoài ra, Tập đoàn Enterprize Energy đã hoàn thành đo tài nguyên gió ngoài khơi năm đầu tiên và thu được kết quả đặc biệt đáng khích lệ.

 

Nguồn: Báo Nhân Dân