“Khu vực điện gió Kê Gà sẽ đưa Việt Nam lên vị thế đi đầu với nền kinh tế không khí thải”

Trong hội thảo “Phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam”, ông Ian Hatton - Chủ tịch Enterprize Energy Group đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của khu vực phát triển điện gió Kê Gà - dự án điện gió “khủng” nhất Việt Nam được chú ý đặc biệt thời gian qua.

“Trong những năm qua, ngành Năng lượng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân”, Chủ tịch VEA Trần Viết Ngãi khẳng định trong Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam”.

Mục đích của Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam” là đưa ra những mục tiêu chiến lược; tầm nhìn chiến lược; các giải pháp chiến lược để đảm bảo tới những năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 chúng ta đảm bảo an ninh năng lượng bền vững. Đồng thời giải quyết vấn đề môi trường ngày các tốt hơn...


Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe phần trình bày tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học về: “Phát triển bền vững và an ninh năng lượng quốc gia”; “Tầm nhìn mới về phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2050, đảm bảo phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam”...; đặc biệt là các tham luận của các doanh nghiệp như: “Liên doanh Dầu khí Việt - Nga với phát triển nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường”; “Quản lý tốt và tối ưu hóa năng lượng tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn”.Từ kết quả của hội thảo, VEA sẽ có văn bản báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để xem xét giúp đỡ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; đặc biệt về cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho ngành năng lượng phát triển đạt được những mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 một cách bền vững.


"Sự tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng của Việt Nam đang thúc đẩy nhu cầu về các nguồn năng lượng mới. Chính phủ Việt Nam có quyết tâm rất rõ ràng trong việc sử dụng các nguồn năng lượng carbon thấp, năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Chúng tôi đã tìm được một khu vực được đánh giá rất triển vọng mà chúng tôi gọi là Khu vực phát triển điện gió ngoài khơi đảo Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi tin rằng, bằng các tiếp cận của mình, tiềm năng phát triển để cung cấp năng lượng điện gió ngoài khơi sẽ đáp ứng yêu cầu về giá của Chính phủ Việt Nam”, ông Ian Hatton nhận định trong phát biểu của mình.