Thông cáo báo chí: Tập đoàn Enterprize Energy góp phần thúc đẩy phát triển tỉnh Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam.


Thông cáo báo chí: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Việt Nam làm việc với lãnh đạo tập đoàn Enterprize Energy tại London


Thông cáo báo chí:Tập đoàn Enterprize Energy (EE) tham gia Khóa họp lần thứ 12 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-Anh (JETCO 12).


Thông cáo báo chí: Enterprize Energy thúc đẩy quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh


THÔNG CÁO BÁO CHÍ: DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI HÀNG ĐẦU TẠI ĐÀI LOAN CHÍNH THỨC CHỌN NHÀ THẦU TỪ VIỆT NAM XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP NGOÀI KHƠ


THÔNG CÁO BÁO CHÍ: LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐO GIÓ, SÓNG VÀ DÒNG CHẢY BẰNG THIẾT BỊ FLIDAR , DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ THĂNG LONG, NGOÀI KHƠI BÌNH THUẬN, VIỆT NAM


Thông cáo báo chí: Thông tin mới nhất về dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind


Thông cáo báo chí: Hội thảo ThangLong Wind - Sự cần thiết cho kinh tế Việt Nam


Thông cáo báo chí: Tập đoàn Enterprize Energy ký cam kết đầu tư với UBND Tỉnh Bình Thuận tại “Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2019”


Thông cáo báo chí: Hội thảo về việc bổ sung dự án Thanglong Wind vào Quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2030


Thông cáo báo chí: Lê công bố giấy phép khảo sát dự án Thanglong Wind – khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, Bình Thuận


Thông tin mới nhất về Dự án điện gió ngoài khơi Kê Gà