Thông tin chi tiết về chiến dịch lắp đặt, vận hành phao nổi Flidar - Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Theo kế hoạch khảo sát chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt tại các văn bản số 4917/VPCP-QHQT ngày 06/06/2019 và văn bản số 4146/BCT-ĐL ngày 12/06/2019, tập đoàn Enterprize Energy sẽ tổ chức lắp đặt phao nổi FLIDAR để thu thập số liệu hải dương học (sóng, gió, dòng chảy…) tại khu vực khảo sát dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind, ngoài khơi biển Bình Thuận.Chuẩn bị lắp đặt, vận hành phao nổi FLIDAR - Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind ngoài khơi mũi Kê gà, tỉnh Bình Thuận

Từ 5-15/08/2021 tới đây, tập đoàn Enterprize Energy đến từ Vương quốc Anh – Singapore, chủ đầu tư dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức lắp đặt phao nổi FLIDAR để tiến hành thu thập số liệu hải dương học phục vụ phát triển dự án.