Chuẩn bị lắp đặt, vận hành phao nổi FLIDAR - Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind ngoài khơi mũi Kê gà, tỉnh Bình Thuận

Từ 20 - 30/07/2021 tới đây, tập đoàn Enterprize Energy đến từ Vương quốc Anh – Singapore, chủ đầu tư dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức lắp đặt phao nổi FLIDAR để tiến hành thu thập số liệu hải dương học phục vụ phát triển dự án.